۰۳دی/۹۸

اب و مواد معدنی

اب و مواد معدنی اب اب یکی از اجزای ضروری ترکیب خون و لنف ترشحات وبافت های مختلف بدن می باشد 70تا50 درصد وزن بدن تشکیل میدهد اب قبل از غذا و

Read More...