۲۷آذر/۹۸

قوانین والیبال

نگاهی کلی به قوانین والیبال  طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است.  یک تیم والیبال متشکل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد که از این تعداد یک نفر بازیکن

Read More...