۲۷آذر/۹۸

قوانین والیبال

نگاهی کلی به قوانین والیبال  طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است.  یک تیم والیبال متشکل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد که از این تعداد یک نفر بازیکن

Read More...
۲۶آذر/۹۸

اموزش کلی بسکتبال

اموزش بسکتبال مقدمه : قبل از شروع بازیکنان بایستی از آمادگی تکنیکی-تاکتیکی و جسمانی-روحی روانی بسیار خوبی برخوردار باشند. هر تمرینی در مرحله نخست باید شرایط سنی و اهداف خاص مربوط به

Read More...