نگاهی کلی به قوانین والیبال

 •  طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است.
 •  یک تیم والیبال متشکل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد که از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو – آزاد است.
 •  وظایف کاپیتان: شرکت در قرعه کشی – انتخاب زمین یا سرویس اول
 •  کاپیتان با نوار ۸ سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.
 •  کفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.
 • فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد.
 • حضور هر تیم با کمتر از ۶ بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.
 • در سیستم بازی تنبیهات شامل جرائم مختلفی است.
 •  مربی به دو طریق بازیکن را تعویض می کند:
 • 1)  استفاده از وسایل الکترونیک
 • 2)  اعلام تعویض با صدای بلند توسط مربی
 •  دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.
 •  برای تعویض مجدد بایستی ۱ امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.
 •  داشتن راکت شماره دار برای تعویض ضروری است.
 •  هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.
 •  وقفه های قانونی، استراحت و تعویض است.
 •  عدم اطلاع مربی از قوانین، جرایمی را در پی دارد.
 •  اولین جریمه تاخیر، اخطار تاخیر است.
 • وقفه ها می تواند به دلایل: قطع برق- پارگی تور- شکستگی آنتن باشد.
 •  در جا به جایی سالن به هر دلیل، بازی گیم آخر، از ابتدا شروع می شود.
 •  در مورد قطع بازی در یک سالن تا ۴ ساعت، ادامه بازی از امتیاز آخر است.
 • رفتار ناپسند بازیکن در ابتدا اخطار شفاهی دارد.
 • رفتار ناپسند بعدی بازیکن، باعث کارت زرد می شود و توپ را برای سرویس به تیم مقابل می دهند.
 •  یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.
 •  شماره بازیکنان از ۱ الی ۱۸ مجاز است.
 •  لیبرو بدون اجازه داور وقتی که بازی در جریان نباشد در منطقه چهار می تواند تعویض شود.
 •  در صورت مصدومیت لیبرو با اجازه داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری لیبرو می شود.
 •  در پایان هر ست، تیم ها، زمین ها را عوض می کنند.
 •  وقفه بین هر ست ۳ دقیقه می باشد.
 •  در مسابقات مهم می توان وقفه بین ست ها را تا ۱٠ دقیقه افزایش داد.
 •  استتار به دو صورت فردی و گروهی می باشد.
 • خطاهای سرویس:
 • 1) مدت زمان سرویس از سوت داور ۸ ثانیه می باشد.
 • 2) جا نگرفتن در منطقه سرویس.
 • 3) پای سرویس زننده روی خط قرار می گیرد.
 • 4) با دو دست یا سر و پا بزند.
 • 5) رعایت نکردن چرخش.
 • 6) رها نکردن توپ هنگام زدن سرویس

خطاهای ورزش والیبال

1- خطای 8 ثانیه: سرویس زننده پس از سوت داور 8 ثانیه وقت دارد سرویس بزند.

2-خطای خط: اگر سرویس زننده در موقع سرویس پایش روی خط باشد خطا محسوب میشود.

3-خطای خط زیر تور: اگر دست وپای بازیکن از خط زیر تور عبور کند خطا محسوب میشود.

4-خطای تور: برخورد هر قسمت از بدن بازیکن.

5-خطای دو ضرب: اگر یک بازیکن 2 بار پی در پی به توپ ضربه بزند.

6- خطای4 ضرب: اگر تیمی بیش از 3 بار به توپ ضربه بزند.

7-خطای حمل: اگر توپ روی دست بازیکن مکث داشته باشد.

8-خطای ارنج: به ترتیب قرار نگرفتن بازیکنان در زمین.

اما چند خطای دیگر

ازیکن تیم از خط افقی زیر تور بگذرد و زمین و یا یکی از بازیکنان حریف را لمس کند بازیکن تیم مانع بازی یکی از بازیکنان تیم حریف شود .

بازیکنان یک تیم در جای خودشان قرار نگرفته باشند.

بازیکنان یک تیم بیش از سه بار توپ را لمس کنند .

بازیکنان تیم دوبار پی در پی توپ را لمس کنند.

بازیکن از بالای زمین حریف به توپ ضربه بزند.

توپ بیرون از خط‌های مرزی به زمین بخورد.

توپ به زمین اصابت کند

اگر تیمی در ست اول سرویس بزند، در ست دوم تیم مقابل زننده نخستین سرویس خواهد بود

در هنگام بازی، با هر قسمت از بدن می توان به توپ ضربه زد.

سرویس باید از قسمت پشت خط عرضی زده شود

تماس بدن با تور، عبور تمام پا از خط و حمل توپ با دست خطا می باشد.
اگر تیمی در ست اول سرویس بزند، در ست دوم تیم مقابل زننده نخستین سرویس خواهد بود.
اگر در بالای تور دو یار مقابل، همزمان به توپ ضربه بزنند، سرویس تکرار می شود و اگر روی نوار قل خورد و به آنتن برخورد نمود، سرویس دوباره تکرار می شود ولی اگر در داخل زمین هر تیمی افتاد، امتیاز به نفع تیم مقابل می باشد

تعویض لیبرو همیشه بعد از یک رالی انجام می شود.
در ست پنجم برای انتخاب زمین با سرویس، داور قرعه کشی می کند. در امتیاز 8، جای تیم ها در زمین عوض شده و استراحت فنی هم وجود ندارد و فقط هر تیم می تواند درخواست یک وقت استراحت نماید.
چرخش بازیکن در مناطق زمین در جهت حرکت عقربه های ساعت انجام می شود.
اگر یک تیم امتیازی از تیم مقابل که سرویس می زند بگیرد، چرخش انجام می شود. چرخش بازیکنان به این صورت است که بازیکن منطقه 1 به منطقه 6، منطقه 6 به منطقه 5، منطقه 5 به منطقه 4، منطقه 4 به منطقه 3، منطقه 3 به منطقه 2 و منطقه 2 به منطقه 1 می رود.
آنتن موجود در طرفین بالای تور، محدوده زمین را مشخص می کند و اگر توپ با برخورد به آنتن، به زمین حریف برسد، قبول نیست. ارتفاع آنتن هم 180 سانتی متر می باشد.
توپ سرویس، دفاع روی تور ندارد.
تماس بدن با تور، عبور تمام پا از خط و حمل توپ با دست خطا می باشد- تعویض لیبرو همیشه بعد از یک رالی انجام می شود.
در ست پنجم برای انتخاب زمین با سرویس، داور قرعه کشی می کند. در امتیاز 8، جای تیم ها در زمین عوض شده و استراحت فنی هم وجود ندارد و فقط هر تیم می تواند درخواست یک وقت استراحت نماید.
چرخش بازیکن در مناطق زمین در جهت حرکت عقربه های ساعت انجام می شود.
اگر یک تیم امتیازی از تیم مقابل که سرویس می زند بگیرد، چرخش انجام می شود. چرخش بازیکنان به این صورت است که بازیکن منطقه 1 به منطقه 6، منطقه 6 به منطقه 5، منطقه 5 به منطقه 4، منطقه 4 به منطقه 3، منطقه 3 به منطقه 2 و منطقه 2 به منطقه 1 می رود.
آنتن موجود در طرفین بالای تور، محدوده زمین را مشخص می کند و اگر توپ با برخورد به آنتن، به زمین حریف برسد، قبول نیست. ارتفاع آنتن هم 180 سانتی متر می باشد.
توپ سرویس، دفاع روی تور ندارد.
تماس بدن با تور، عبور تمام پا از خط و حمل توپ با دست خطا می باشد

روش امتیاز دهی

بنا بر اعلام کمیته ی برگزاری مسابقات در هر تورنمنت متفاوت است اما در جام جهانی اخیر و مسابقات رسمی چند سال گذشته با توجه به اعلام فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به شکل زیر بوده است:
 
مسابقه 3 بر 0 : سه امتیاز تیم برنده – صفر امتیاز تیم بازنده
مسابقه 3 بر 1 : سه امتیاز تیم برنده – صفر امتیاز تیم بازنده
مسابقه 3 بر 2 : دو امتیاز تیم برنده – یک امتیاز تیم بازنده
 
و برای صعود یک تیم موارد زیر به ترتیب مورد بررسی و با تیم های دیگر گروه مقایسه می شود:
 
1- امتیاز تیم
2-معدل ست ( ست شماری یعنی تعداد ست های برده)
3-معدل پوئن ( پوئن شماری)
4- بازی رو در رو
تیمی که در مجموع عملکرد بهتری داشته صعود میگند

داوران والیبال

هر مسابقهٔ والیبال دو داور اصلی دارد یکی داور اول که در بالای تور می‌باشد و دیگری داور دوم می‌باشد که روبروی داور اول می‌ایستد و در مواقعی خاص اجازهٔ سوت زدن نیز دارد. چهار (یا دو) داور خط دور تا دور زمین والیبال می‌ایستند و با پرچم داور اول را در امر قضاوت یاری می‌دهند. دو داور هم پشت میز منشی هستند یکی داور منشی و دیگری هم کمک منشی که کار ثبت امتیازات، تعویض‌ها و اخطارها را بر عهده دارند. سرداور هم به عنوان ناظر می‌بایست در تمام دیدارها حضور داشته باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *