اصول شوت

شوت کردن، یعنى نتیجه‌گیرى از تمام حرکات بسکتبال؛ عمل خوب را با یک نتیجهٔ خوب به پایان برسانید.

دست و انگشتان

– فاصلهٔ انگشتان از یکدیگر حدوداً نصف فاصلهٔ انگشت سبابه و شست

– انگشتان شست هر دو دست در شوت یک‌دست در یک راستا و در شوت دو دست با حدود ۹-۷ سانتى‌متر فاصله از یکدیگر

– جهت انگشتانِ دست پرتاب‌کننده در شوتِ یک‌دست  و شوت دو دست به سمت عقب

چرخش توپ

– هدایت توپ با انگشتان انجام مى‌شود

– پرتاب توپ با خم شدن ”مچ“ به عقب و جلو انجام مى‌شود

– ایجاد چرخش توپ با سر انگشتان (سبابه و شست) انجام مى‌شود

قوس توپ

– قوس توپ باید به حدى باشد که توپ، وارد فضاى استوانهٔ فرضى بالاى حلقه بشود

– شوت بدون تخته، با قوس بیشتر وارد حلقه مى‌شود و شوت با تخته، با قوس کمتر به گوشهٔ بالائى مربع برخورد مى‌کند

– مناطق کم‌رنگ، مناسب براى شوت با تخته و مناطق پررنگ، مناسب براى شوت بدون تخته است

 

زوایاى پرتاب توپ

براى ورود توپ به حلقه در بهترین زاویه (۴۵۫-۳۸۫) رعایت زوایاى پرتاب ضرورى است:

– بهترین زاویه در شوت دور، حدود ۵۵۫-۴۵۫

– زاویهٔ رایج در شوت سه‌گام، حدود ۶۰۫٭

– زوایهٔ مناسب در شوت زیر حلقه، حدود ۱۲۰۫

 

دید حلقه

مناسب‌ترین مسیر دید حلقه، از زیر توپ و از فاصلهٔ بین دست‌ها است

 

مراحل رها کردن

– زاویهٔ شانه با بدن (کتف) از حدود ۹۰۫ به حدود ۱۲۰۫ افزایش مى‌یابد.

– زاویهٔ ساعد با بازو (آرنج) از حدود ۹۰۫ به حدود ۱۸۰۫ افزایش مى‌یابد.

– زاویهٔ دست با ساعد (مچ) از حدود ۹۰۫ به حدود ۱۳۵۫ افزایش مى‌یابد.

 

انواع شوت ها

لی آپ

لی آپ(lay up) به پرتاب توپ به سمت حلقه برای کسب دو امتیاز می‌گویند. نحوه انجام لی آپ اینگونه است که توپ را بالا برده و با یک دست آن را به سمت سبد پرتاب کرده و وارد سبد می‌کنیم. لی آپ‌ها معمولاً منجر به. کسب امتیاز می‌شوند مسئلهٔ اصلی رسیدن به نزدیک سبد و بلاک نشدن است.

لی آپ معکوس

لی آپ معکوس(reverse lay upیا lay back) به وارد کردن توپ به سبد از خلاف جهتی حرکت از آن آغاز شده می‌گویند. مثلًا حرکت به سمت چپ و شوت زدن به سمت راست بعد از عبور از سبد.

فینگر رول

فینگر رول (finger roll) شوتی است که معمولاً بعد سه گام انجام می‌شود و در این حرکت دست خود را زیر توپ قرار می‌دهیم و آن را به سمت جلو و بالا می‌بریم و بعد با انگشتان خود توپ را به سمت سبد هل می‌دهیم. مایکل جردن در زمان بازی خود از این حرکت بسیار استفاده می‌کرد.

دبل کلاچ

دبل کلاچ(double clutch) به تغییر موقعیت توپ هنگام پرش برای شوت زدن می‌گویند. برای مثال توپ در دست چپ بازیکن است و وقتی که می‌پرد توپ را در هوا دور کمر خود می‌چرخاند و با دست راست شوت می‌زند یا توپ را از بین پایش رد می‌کند و اسلم دانک می‌زند.

تخته حلقه

تخته حلقه (bank shot) به حالتی می‌گویند که توپ را به تخته می‌زنیم و از آنجا توپ وارد سبد می‌شود. از این روش در شوت‌های کوتاه استفاده می‌شود و در شوتهای نزدیک خط اوت یا سه امتیازی کاربرد ندارد.

هوک

شوت هوک (hook shot) شوتی تأثیرگذار است ولی اجرای آن هم به نسبت سخت است. شوت هوک با یک دست از بالای سر پرتاب می‌شود. این شوت زمانی اجرای می‌شود که مدافع دستانش را بالا برده باشد و از حلقه محافظت کرده باشد یا اینکه احتمال بلاک شدن توپ توسط او وجود داشته باشد در این حالت ما بدن خود را بین توپ و مدافع قرار داده و دست خود را زیر توپ گذاشته و با یک دست توپ را از بالای سر پرتاب می‌کنیم.

فِید اِوِی

فید اوی (fade away) به نوعی از شوت گفته می‌شود که بازیکن قبل از شوت پرشی مایل به عقب انجام می‌دهد و وقتی که هنوز پایش به زمین نرسیده توپ را رها می‌کند استفاده این حرکت برای زمانی است که مدافع بسیار به شوتزن نزدیک است و می‌تواند شوت او را بلاک کند و با این حرکت شوتزن دست و بدن خود را مایل به عقب دور از دست رس دفاع قرار می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *