کربوهیدرات ها

کربوهیدرات

کربوهیدرات ها فقط از قند ساخته شده اند.  کربوهیدرات‌ها در بدن بیشتر به عنوان مولکول‌های ذخیره‌کننده انرژی عمل می‌کنند، اما کاربردهای ساختاری و نقش در انتقال پیام و… نیز دارند.. 

ساختار

کربوهیدرات‌های خالص شامل اتم‌های کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن هستند با نسبت ملکولی ۱:۲:۱ که فرمول عمومی Cn(H2O)n را تشکیل می‌دهند

 

تقسیم بندی کربو هیدرات ها

 • مونوساکارید
 • الیگو ساکاریدها
 • دی ساکاریدها: ساکارز، مالتوز و لاکتوز
 • پلی ساکاریدها: سلولز، گلیکوژن و نشاسته.

مونوساکاریدها

مونوساکاریدها ساده‌ترین کربوهیدرات‌ها هستند و مهم‌ترین آن‌ها هگزوزها (۶کربنی) و پنتوزها (۵کربنی) هستند.

 •  (تریوز):سه کربنه‌ها
 • (تتروز) پنج کربنه
 • (پنتوز): ریبوز و ریبولوز
 • (دیواکسی ریبوز)  شش کربنه
 • (هگزوز):گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز.

الیگوساکاریدها

الیگوساکاریدها دسته ای از کربوهیدرات‌ها هستند که قندهای مرکبی تشکیل شده از ۳ الی نزدیک به ۹۰ واحد یک قندی (مونوساکارید) می‌باشند.

گلیکوپروتئین‌ها نمونه ای از الیگوساکاریدها هستند که در غشای سلول‌ها دیده می‌شوند.

دی ساکاریدها(دوقندی‌ها)

دی‌ساکارید از تشکیل دو مونوساکارید از طریق تشکیل یک پل اتری (معمول استال) بدست می‌آید

مهم‌ترین دی ساکاریدها

 • لاکتوز= گالاکتوز+ گلوکز(قند شیر)
 • مالتوز= گلوکز + گلوکز(قند جوانه جو)
 • ساکارز=فروکتوز+گلوکز(قند شکر)

پلی‌ساکاریدها

تشکیل اتر بین یک منو و یک دی‌ساکارید یک تری‌ساکارید ایجاد می‌کند

(از ترکیب تعداد زیادی مونوساکارید به وجود می‌آید) و تکرار این فرایند نهایتاً به تولید یک پلیمر طبیعی (پلی‌ساکارید) منجر می‌شود.

مهم‌ترین پلی‌ساکاریدها

 • نشاسته یا آمیلوز
 • گلیکوژن
 • سلولز
 • کیتین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *