پروتئین‌ ها

پروتئین‌

پروتئین‌ها به عنوان بزرگترین درشت‌مولکول‌های موجود در بدن، از جمله مهمترین اجزای بدن هستند که نقش‌های بسیار حیاتی و مهمی در بدن را دارند.

این مواد از توالی زنجیره‌های آمینواسیدی تشکیل شده‌اند که براساس نوع پروتئین، تعداد این آمینو اسیدها می‌تواند تا چند هزار نیز برسد.

ساختار

  • ساختار اول: تعداد و نوع ترتیب قرار گرفتن آمینو اسیدها در زنجیر پلی پپتیدی.
  • ساختار دوم: آلفا هلیکس بیتا شیت
  • ساختار سوم: دیدن پروتئین بشکل خطی هم‌زمان با ساختار یک و دو ساختار سومی.
  • ساختار چهارم: دیدن هم‌زمان چند رشته پلی پپتیدی ساختار چهارم.

تقسیم بندی پروتئین ها از نظر عمل

  • نقش آنزیمی یا کاتالیزوری
  • ساختمانی
  • پروتئین های ناقل یا حامل
  • هورمونی

تقسیم بندی پروتئینها از لحاظ ترکیب ساختمانی آنها

پروتئینهای ساده

1-پروتئینهای کروی:آنهایی هستند که مولکول آنها دارای شکل کروی یا بیضی بوده و در آب و محلولهای نمکی رقیق محلول‌اند و مهمترین آنها عبارتند از: آلبومین ، گلوبولینها ، هیستونها ، پروتامینها.

2-پروتئینهای رشته‌ای:پروتئینهایی هستند که از مولکولهای خیلی طویل رشته مانند ساخته شده‌اند و می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول که در محلولهای نمکی غلیظ محلول‌اند و دسته دوم که کاملا غیر محلول بوده و به آنها اسکلرو پروتئین گویند.

پروتئینهای ترکیبی

این نوع پروتئینها ، علاوه بر زنجیر پلی پپتیدی یک قسمت غیر پروتئینی به نام ریشه پروستتیک دارند و فعالیت زیستی آنها اغلب مربوط به این ریشه اضافی است

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *