تکنیک پنجه رامی توان دقیق ترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک رابه خوبی فراگیرد درفاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و….بسیارموفق خواهد بود.

در آموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرار میگیرد

  • وضعیت عمومی بدن
  • وضعیت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)
  • مراحل دریافت وارسال توپ

وضعیت عمومی بدن

  • در گارد پنجه
  • پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله می گیرند .
  • باسن کمی به سمت عقب متمایل می شود
  • دستها نیز بالاترازسطح شکم قرارمی گیرنn

وضعیت دستها

انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه وقالب توپ).
انگشتان شست که با کنارهم قرارگرفتن یک خط را می سازند بایستی موازی ابروها و درفاصله مناسب از سر و صورت قرار بگیرند . انگشتان نشانه هم درکنارهم قرارگرفته وبا انگشتان شست یک مثلث را تشکیل می دهند .

نکته مهم برای مثلث پنجه والیبال

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها ازلحاظ فاصله نسبت به سر در حالت مناسب قرار دارد یا نه می توان این گونه امتحان کرد که :

دقیقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها را ازهم دور کنید تا توپ از درون مثلث پنجه عبورکند وهمزمان با این عمل, سر, هیچ گونه حرکتی نداشته باشد .اگرتوپ درست به محلی که فوتبالیست ها تکنیک هد زدن را انجام می دهند برخورد کرد یعنی فاصله دستها درست قرار گرفته است .
البته پس ازکسب مهارت سطح تماس انگشتان با توپ کاسته میشود وانگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه با توپ تماس نخواهند داشت.

دریافت و ارسال پنجه

مرحله دریافت وارسال درمدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها درعمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنهارا به صورت مجزا توضیح داد.

مرحله دریافت توپ والیبال

پس ازرسیدن به محل مناسب (زیر وپشت توپ) بااستفاده ازگامهای درست واتخاذ گارد مناسب , برای تکنیک پنجه آماده می شویم . دراین حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده وحالت کروی خودرادارند (آرنج ها کاملا کشیده شده اند) .

بدون آنکه تماسی بین دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ میروند وتوپ راتانزدیک شدن به سر همراهی میکنند . دراین حالت توپ به نزدیک ترین فاصله با دستها وسررسیده وحالت کروی دستها دقیقا توپ را احاطه کرده اند .

مرحله ارسال توپ والیبال

هنگامی که توپ درمناسب ترین مکان ازنظر فاصله با سرقرار گرفت و بدن نیز درحال تعادل و ثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود ( زمان ضربه ) و دست ها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف را دنبال می کند تا کشیدگی کامل دست ها (البته در پاس های کوتاه فقط مچ دست نیرو رابه توپ وارد می کند ونیازی به باز شدن مابقی مفاصل دست نیست)

انواع پاس

 

پاس کوتاه

 پاس کوتاه به پاسى گفته مى‌شود که ارتفاع آن حداکثر ۱ متر باشد. بدیهى است این پاس در نوع خود با اشکال و اندازه‌هاى مختلفى به اجراء گذاشته مى‌شود. به‌عنوان مثال پاس‌هاى ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ سانتى‌متر جزء پاس‌هاى کوتاه محسوب مى‌شوند. حملاتى که بر روى اینگونه پاس انجام مى‌شود به ”آبشار سرعتی“ معروف هستند. به‌نظر مى‌رسد از جمله بازیکنانى که براى اولین بار از این نوع پاس، براى آبشار استفاده کردند، بازیکنان ژاپن باشند. گفتنى است که نوار بالائى تور، ملاک اندازه‌گیرى ارتفاع پاس محسوب مى‌شود.

 

پاس متوسط

 پاسى که ارتفاع آن حداکثر از یک تا دو و نیم متر باشد، به ”پاس متوسط“ معروف است. پاس متوسط نیز از لحاظ ارتفاع، انواع مختلفى دارد. همچنین آبشارى که روى این نوع پاس صورت مى‌گیرد به آبشار متوسط (نرمال) معروف است.

 

پاس از عمق

 براى اینکه مفهوم پاس از لحاظ عمق براى ما روشن‌تر شود، کافى است دور یا نزدیک بودن توپ (پاس) را نسبت به تور مورد بررسى قرار دهیم. مى‌توان اینگونه پاس را نیز به‌صورت علایم از قبل تعیین شده نشان داد. گفتنى است که این علایم، تنها براى اعضاء تیم معنى‌دار است. به‌عنوان مثال و براساس قرار قبلى مى‌توان نوع پاس را از لحاظ دورى و نزدیکى به تور با شماره‌هاى ۱، ۲ و ۳ نمایش داد. این علامت با انگشتان دست نشان داده مى‌شود. در اینجا عدد ۱ به معنى پاسى است که از لحاظ عمق، قدرى به تور نزدیک است و عدد ۲ به پاسى گفته مى‌شود که قدرى دورتر از تور ارسال مى‌گردد و بالأخره علامت ۳ به پاسى گفته مى‌شود که از سویِ پاسور براى بازیکن خطِ عقبی، ارسال مى‌گردد.

 

پاس کوتاه سریع

 حداکثر ارتفاع این پاس ۱ متر است، پاس کوتاه، نزدیک به پاسور انجام مى‌شود. این پاس هم در جلو و هم در قسمت پشت پاسور صورت مى‌گیرد.

 

پاس تیز داخل

 این پاس داراى ارتفاعى حدود نیم تا یک متر است. فاصلهٔ آن در مقابل پاسور حداقل تا دو متر ادامه پیدا مى‌کند. این نوع پاس، هم به سمت پشت و هم به سمت جلو قابل اجراء است.

 

پاس تیز خارج

 این پاس با ارتفاع تقریباً نیم تا یک متر ارسال مى‌شود. فاصلهٔ آن از مقابل پاسور تا خطِ کنارى ادامه پیدا مى‌کند و از آن نیز مى‌گذرد. این پاس در دو انتهاى تور قابل اجراء است.

 

پاس قوس کوتاه

 این پاس به‌صورت قوس کوتاه ارسال مى‌شود و حداکثر داراى ۲ متر ارتفاع است. محل فرود توپ تقریباً نزدیک به خط کنارى زمین است. این پاس از سوى پاسور به دو انتهاى تور (پشت و جلو) قابل ارسال است.

 

پاس قوس بلند

 این پاس، با داشتن قوس زیاد و ارتفاع بیشتر از ۳ متر، تا انتهاى هر دو طرف تور، از سوى پاسور ارسال مى‌شود.

 

پاس قوس وسط

 این پاس نیز با داشتن قوس زیاد و ارتفاع بیشتر از ۳ متر، در وسط تور انجام مى‌شود. فاصلهٔ این پاس با پاسور تقریباً یک تا یک‌و‌نیم متر است. پاسور مى‌تواند این پاس را به سمتِ پشت و جلو، ارسال نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *